Цудоўная цукерня

Национально ориентированная торговая марка. Неклассическое для категории комплексное решение. Серебро Pentawards 2016.

Бриф

Продукт традиционный — белый сахар-песок в трех видах фасовки (пакет, рафинад, порционные стики).

Требовалось разработать «под ключ» новую торговую марку для одного из лидеров белорусской сахарной промышленности — ОАО «Скидельский сахарный комбинат». Продукт традиционный — белый сахар-песок в трех видах фасовки (пакет, рафинад, порционные стики).

Прадукт традыцыйны, вельмі просты, зразумелы — і ў гэтым яго складанасць: цяжка знайсці новыя уласцівасці, на падставе якіх можна было б распрацаваць выразнае пазіціянаванне і унікальны стыль ГМ.

Трэба было стварыць новую, адмысловую гандлёвую марку цукру.

Решение

Создание национально ориентированной торговой марки «Цудоўная цукерня». Белорусская концепция бренда не только подчеркивает национальный колорит, но и выделяет его на полке среди конкурентов.

Название образовано на основе старинного белорусского слова «цукерня», которое в нескольких славянских языках означает «кафе-кондитерская», а одинаковый первый слог обоих слов — «цу» — создает дополнительную ассоциативную связь с категорией продукта — сахаром («цукар» по-белорусски).

Языковая игра, «сладкий» характер названия и слогана — «Салодзім з асалодай» (который можно перевести как «Сластим с наслаждением») — поддерживаются и в дизайне, доминантами которого стали красно-белая гамма и паттерн в веселый белый горошек.

Стварэнне нацыянальна арыентаванай гандлёвай маркі «Цудоўная цукерня». Беларуская канцэпцыя брэнду не толькі падкрэслівае нацыянальны каларыт традыцыйнага прадукту, але і вылучае яго на паліцы сярод канкурэнтаў.

Назва ўтворана на аснове прыгожага старадаўняга беларускага слова «цукерня», якое ў некалькiх славянскiх мовах азначае «кафэ-кандытарская» — корань «цукар» імгненна заяўляе катэгорыю прадукту і выклікае асацыяцыі з «салодкім», утульным і атмасферным месцам. Аднолькавы першы склад абодвух слоў — «цу» — стварае дадатковую асацыятыўную сувязь з катэгорыяй прадукту — цукрам.

Моўная гульня, казачны «салодкі» характар назвы і слогана — «Салодзім з асалодай» — падтрымліваюцца і ў дызайне, асноўнымі дамінантамі якога сталі чырвона-белая гама і патэрн у вясёлы белы гарошак.


Слоган Нейминг Дизайн упаковки