Добрая жонка

Клиент:
ОАО «Минбакалеяторг»
Задача:
комплексная разработка торговой марки бакалейной продукции
Поделиться:

Брыф

Прадукт − бакалейныя вырабы 3-х розных катэгорый: соль, цукар, некалькі відаў круп. Цанавы сегмент − сярэдні. Геаграфія збыту: Рэспубліка Беларусь. Неабходнасць вываду на рынак новай гандлёвай маркі ва ўмовах высокай колькасці канкурэнтных аналагаў. Мэтавая аўдыторыя: пераважна жанчыны, у большай колькасці сямейныя, узрост 25+, даход сярэдні. Сітуацыя ўжывання: самастойнае прыгатаванне ежы для сябе і сям'і.

Задача

Комплексная распрацоўка УГМ для лінейкі бакалейнай прадукцыі (нэйм, слоган, лагатып, дызайн упакоўкі).

Рашэнне

Рашэннем стала гандлёвая марка «Добрая жонка», якая вылучаецца сваёй нацыянальнай арыентаванасцю і эмацыянальнасцю. Беларускамоўны нэйм, візуальна ўвасоблены ў буйным шрыфтавым лагатыпе, і каларытны брэнд-персанаж, які стаў кампазіцыйным цэнтрам дызайну, − усе элементы спрыяюць эфектыўнаму адмежаванню ад канкурэнтаў. Прывабны, гумарыстычны, гіпербалізаваны вобраз спрытнай гаспадыні прыцягвае ўвагу, настройвае спажыўцоў на пазітыўнае ўспрыманне прадукту, выклікае ўсмешку і адначасова давер. Дзелавітая, упэўненая ў сабе жанчына паўстае ў якасці аўтарытэтнай асобы, што разбіраецца ў прадукце і раіць лепшае (пэўную гандлёвую марку). Добрая жонка размаўляе з пакупнікамі мовай трапных народных прымавак, выкарастаных ў якасці слоганаў. Катэрагрыйна-відавое адмежаванне прадукцыі адбываецца па фонавым колеры ўпакоўкі, плашках з адпаведнымі назвамі, а на некаторых SKU таксама пры дапамозе арыгінальнай высечкі ў форме падола сукенкі, якая дазваляе разгледзець змесціва.

Бриф

Необходимость создания единого торговой марки для разных категорий бакалейной продукции: соль, сахар, несколько видов круп. Ценовой сегмент – средний. Целевая аудитория – преимущественно женщины, в большинстве своем семейные, возраст 25+, доход средний. Ситуация потребления: домашнее приготовление пищи для себя и семьи. Покупка продукта должна ассоциироваться с правильным выбором.

Задача

Комплексная разработка торговой марки бакалейной продукции (нэйм, слоган, логотип, дизайн упаковки).

Решение

Решением стала национально ориентированная торговая марка «Добрая жонка» (Хорошая жена), выделяющаяся также своей эмоциональностью. Белорусскоязычный нейм, визуально воплощенный в крупном шрифтовом логотипе, колоритный бренд-персонаж, ставший композиционным центром дизайна, − все элементы способствуют эффективной отстройке продукта от конкурентов. Располагающий к себе юмористический образ бойкой, деловитой хозяйки привлекает внимание, повышает лояльность покупателей. «Добрая жонка» (Хорошая жена) разговаривает с покупательницами языком метких народных поговорок, использованных в качестве слоганов. Категорийно-видовая отстройка осуществляется по фоновому цвету упаковки, плашкам с соответствующими названиями, а на некоторых SKU также с помощью оригинальной прозрачной вырубки в форме подола платья, которая помогает разглядеть содержимое упаковки.


Добрая жонка Добрая жонка Добрая жонка Добрая жонка Добрая жонка Добрая жонка Добрая жонка Добрая жонка
Мне нравится!